Станбен комплекс во кој домот е вредност што го менува животот!

Контролиран пристап во зградата, служба за менаџирање на објектот достапна 24/7, обезбедување и приемна рецепција, спорт и рекреација на минута од дома!

Ова се само дел од достапните услуги што ги добиваат станарите во Cevahir Sky City а се обезбедни со цел да се осигура квалитетот на живеење во заедницата и да се овозможи домување што ги следи потребите на динамичното секојдневие!

Најголемата вредност за човекот се позитивнте промени што го менуваат животот!

Разновидната понуда на ралзични квадратури на станови има заеднички именители како атрактивни цени, вградена опрема и вргадени материјали што немаат ништо заедничко со просекот што е облежје на досегашното градење на нашите простори!

Затоа Cevahir Sky City е посветен токму на градење на таквите вредности!

 

SHARE