Станбен комплекс во кој домот е вредност што го менува животот!

Контролиран пристап во зградата, служба за менаџирање на објектот достапна 24/7, обезбедување и приемна рецепција, спорт и рекреација на минута од дома!

Фиберглас-бетонската фасада

Бетон зајакнат со стаклени влакна, Glass Fibre Reinforced Concrete (GFRC) е еден од најиновативните градежни материјали што овозможуваат комплексна естететика и високи перформанси едовремено.

ИЗИИС изврши тестирање на сеизмичката стабилност на највисоките згради во Македонија

ВЕШТАЧКИ ЗЕМЈОТРЕС ВО ЏЕВАХИР СКАЈ СИТИ

На 20ти април 2016 год. Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија изврши тестирање на сеизмичката стабилност на кулите во Џевахир Скај Сити комплексот. Тестирањето со техника на принудни и амбиент вибрации симулираше земјотрес од околу 4 степени, а преку поставените 200 мерни точки на една од 40 катниците на Џевахир се доби прецизна геометриска слика за движењето на зградата под дејство на вештачкиот земјотрес.