Град Скопје Оддалеченост од градови и конекции

МАКЕДОНСКИ ГРАДОВИ

Тетово, Македонија 30 km
Гостивар, Македонија 55 km
Кичево, Македонија 110 km
Охрид, Македонија 175 km
Велес, Македонија 60 km
Штип
, Македонија 95 km

 

Струмица, Македонија 165 km
Битола, Македонија 175 km
Прилеп, Македонија 132 km
Гевгелија, Македонија 172 km

Аеродром „Александар Велики” 17 km

ГРАДОВИ ВО РЕГИОНОТ

Подгорица
, Црна Гора 356 km
Приштина, Косово 85 km
Тирана, Албанија 291 km
Белград, Србија 440 km
Софија, Бугарија 230 km
Солун, Грција 245 km


ЛОКАЦИЈА

Cevahir Sky City се наоѓа во општината Аеродром која е дел од централното градско подрачје на Скопје и се граничи со три општини: Центар, Гази-Баба и Кисела Вода.

Во радиус од 3 километри од комплексот се наоѓаат неколку трговски објекти, банки, најголемиот приватен универзитет во Македонија, 3 други поголеми универзитети, 4 основни училишта, 3 средни училишта, неколку детски градинки, паркови, голем број бензински станици. Cevahir Sky City е близу и до реката Вардар, на растојание што се минува пеш.

Располага со идеална инфраструктурна поврзаност, со сите патни пристапи. Автопатот E-75 на оската север-југ се наоѓа само на 2,4 километри од општината, а аеродромот Александар Велики е оддалечен 17 километри. Покрај тоа, главните домашни и меѓународни автобуски станици, како и железничката станица се наоѓаат на територијата на оваа општина.